2021.12.2omote-scaled | JIRO YOSHIDA 2021 AW TOUR “FOR WINTER”