2022.10.28omote-scaled | JIRO YOSHIDA 2022 AW TOUR